Myanmar

Talk With Podcaster: คุยกับภาสกร หงษ์หยกเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดที่พม่า

Talk With Podcaster: คุยกับภาสกร หงษ์หยกเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดที่พม่า

พี่หงส์ Passakorn Hongsyok เป็นนักจัดรายการ Podcast ช่างคุย มาตั้งแต่ช่วงกลางทษวรรษที่ 2000 วันนี้ให้เกียรติมาอัพเดทสถานการณ์ให้

...

00:00:00 00:00:00