Review

อนาคตของการทำงานด้วยโลกเสมือนจริง

อนาคตของการทำงานด้วยโลกเสมือนจริง

ในโลกยุคหลัง Pandemic หลายคนต้องทำงานจากที่บ้าน การทำงานร่วมกันบนโลกเสมือนจริงจะเหมาะมากกับสถานการณ์แบบนี้ครับ รายการ Living the Future ตอนนี้จะแสดงให้เห็นว่

...

00:00:00 00:00:00