walk

Let’s Walk เดินกันเถอะ EP2: วีซ่าตัวใหม่สำหรับ Digital Nomad และระบบการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ (37 นาที)

Let’s Walk เดินกันเถอะ EP2: วีซ่าตัวใหม่สำหรับ Digital Nomad และระบบการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ (37 นาที)

note: รายการนี้ออกแบบมาให้ฟังตอนเดิน ตอนนี้ผมมาเล่าเรื่องการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ และวีซ่าตัวใหม่ ตอนแรกผมตั้งใจจะตัดเสียงลูกชายออก แต่หลั

...

00:00:00 00:00:00