ช่วงหลังผมไม่ได้ปล่อย podcast หรือทำ livestream บ่อยเหมือนเก่า เพราะแค่งานอย่างเดียว ก็พาไปนอนตี 1-2 เกือบทุกวัน

อย่างไรก็ตาม ผมได้ทำรายการ podcast ของผมทุกวันข่วง 2-3 ทุ่มเวลาท้องถิ่น แต่ไม่ได้บันทึกเสียงหรือกดปุ่ม livestream รายการนั้นคือการอ่านหนังสือก่อนนอน และมีผู้ฟังเพียงคนเดียวคือลูกสาวของผม เขามักจะฟังไป วาดรูปเล่นไป บางทีก็ถามไป

นั่นคือเหตุผลว่าทำ livestream คนฟังน้อย แต่ถ้ามีคนฟังอย่างตั้งใจ แค่คนเดียวก็พอละครับ 😁👌

รูป: ไม่เหมือนลูกสาว วาดโดย Midjourney