เพื่อนสี่คน สี่ประเทศ มาชวนคุยกันเรื่องวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละประเทศกัน

หากสนใจฟังเรื่องราวแบบไหน สามารถเข้ามาคุยในกลุ่ม Discord ได้นะครับ

Livestream Date/Time: Friday 7th, 2023.

Co-host: PHz, Tan
Guest: Nok, Aeh