เมื่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนนิวซีแลนด์หลายคน ตื่นเช้ามาไม่มีไข่กิน

คุณวีระวัฒน์จะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดว่าทำไม ถึงเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนไก่ในรอบนี้

Host: Weerawat Weera