Living the Future

Living the Future: เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศ

Living the Future: เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศ

Topics: - Shinzo Abe - แนะนำสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ GROOV Studio Podcast ในช่วงเวลานี้ - เพจใหม่ GROOV Studio - Discord - รายการใหม่
Living the Future: เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ยุค 2022 กับการตั้งครรภ์หลังอายุ 35

Living the Future: เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ยุค 2022 กับการตั้งครรภ์หลังอายุ 35

Living the Future ตอนนี้เราก้าวขามาในสายที่เราไม่ถนัด คือการแพทย์นะครับ คือคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะแต่งงานหรือมีครอบครัวช้าลงด้วยเหตุ

...

00:00:00 00:00:00