Popcast

POPcast: ถ้าย้อนกลับไปวัยเด็กได้ อยากบอกกับตัวเองว่า...

POPcast: ถ้าย้อนกลับไปวัยเด็กได้ อยากบอกกับตัวเองว่า...

คุณตาลมีคำถามเกี่ยวกับการย้อนกับไปพูดกับตัวเองในวัยเด็ก ว่าเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองบ้าง บันทึกเสียงเมื่อวันที่ 13 มกราคม
POPcast: ตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับ AI และอนาคตของมนุษยชาติ และบิ๊กอิมแพคในชีวิตของพวกเราในปีนี้

POPcast: ตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับ AI และอนาคตของมนุษยชาติ และบิ๊กอิมแพคในชีวิตของพวกเราในปีนี้

คุณบิ๊กมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับ AI ให้พวกเราอีกสองคนมาตอบกัน และร่วมแชร์ Big Impact ในปี 2022 ของพวกเราสามคน หากท่านผู้ฟังอยากแชร์เรื่องราว
POPcast: ภาษีและการบริจาค - ฟังจบเราจะทำให้คุณไม่กลัวเรื่องภาษีอีกต่อไป (เพราะไม่มีจะจ่าย!!)

POPcast: ภาษีและการบริจาค - ฟังจบเราจะทำให้คุณไม่กลัวเรื่องภาษีอีกต่อไป (เพราะไม่มีจะจ่าย!!)

ตอนนี้เรามาชวนคุยกันเรื่องที่ไม่น่าคุย ไม่น่าสนใจ แต่จริง ๆ แล้วเราอยากให้คุณสนใจ เพราะมันมีรายละเอียดบางอย่างที

...

00:00:00 00:00:00