School

EP3 POPcast : อะไรที่โรงเรียนสอนแล้วเราค้นพบว่ามันผิด!

EP3 POPcast : อะไรที่โรงเรียนสอนแล้วเราค้นพบว่ามันผิด!

จากคำถามสุดฮิตของเพจ GROOV.asia ที่มีคนเข้ามาตอบกันมากที่สุด กลายมาเป็น Topic ของการทำเนื้อหาที่คิดว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกัน

...

00:00:00 00:00:00