Ukrain Crisis

Founder Talk: สงครามไม่ให้อะไรนอกจากความเจ็บปวด และคนจะเป็นปิศาจถ้าเราอนุญาตให้เขาเป็น

Founder Talk: สงครามไม่ให้อะไรนอกจากความเจ็บปวด และคนจะเป็นปิศาจถ้าเราอนุญาตให้เขาเป็น

คุณวีระวัฒน์อธิบายประวัติศาสตร์ของสงคราม และทำไมปูตินถึงต้องเริ่มสงคราม เราควรหยุดปิศาจ และไม่ควรให้ใครเป็นปิศาจ PHz · Founder

...

00:00:00 00:00:00